Pas op met vergelijkingen als bij karikatuur van Wilders

Geinig, de karikatuur van de heer Wilders op de Opiniepagina van 27 februari. Alleen, is het onderschrift `Eén Volk, één Land, een Paspoort` wel terecht? Als toeschouwer meen ik dat dit meer past bij zijn politieke tegenstanders die immers door dik en dun uitbreiding van de Europese Unie voorstaan en het onverenigbare willen verenigen. En als men toch precedenten in het donkere oorlogsverleden van de bezettingstijd gaart: Ir A.A. Mussert koesterde het ideaal van een West-Europese Unie, zij het met andere machtsverhoudingen. Maar toch, als men dit zou willen kan hij als een voorloper worden beschouwd. Daarom: pas op met vergelijkingen als bij de karikatuur is geschied. Men kan daar alle kanten mee op. Naar willekeur.

    • Mr L. van Heijningen