Om wetenschap te duiden

Twee meestal gewaarde collega`s, wetenschapsjournalisten Simon Rozendaal en Rob Biersma. Beide eens chef van de wetenschapsredactie van NRC Handelsblad. Ook zij laten niet altijd de feiten spreken.

In de leggers is eenvoudig terug te vinden dat het wetenschapskatern van de Volkskrant in september 1981 het licht zag, ofwel een half jaar (!) voordat het eerste wetenschapskatern van concurrent NRC verscheen. Dus niet twee weken eerder zoals Biersma in zijn artikel beweert (Om wetenschap te duiden, W&O 24 februari). Biersma`s verzuchting dat het NRC-wetenschapskatern wat later” was vanwege een al te degelijke voorbereiding”, komt zo in een wat ander licht te staan. Zo ook de opmerking van Simon Rozendaal dat de Volkskrant opeens” ook een wetenschapskatern lanceerde, om vervolgens de Volkskrant-redactie aan te merken als de Japanners van de Wibautstraat”. Een wel erg gemakkelijke en goedkope kwalificatie. Opeens? Zes maanden eerder dus! Of ze zijn bij de Volkskrant erg snel in het kopiëren van andermans ideeën of bij de NRC zijn ze traag, erg traag in het verwezenlijken van eigen plannen? Ik hou het erop dat de tijdgeest, zoals trouwens ook Biersma schrijft, rijp was voor meer wetenschap in de krant: in Amsterdam en in Rotterdam, in die volgorde.

    • Broer Scholtens Wetenschaps Volkskrant