Monotoon winkelcentrum leidt tot minder bestedingen

In het artikel `Zaken met een succesformule` geeft de heer Buitelaar van Koelewijn & Partners aan dat grote voorspelbaarheid in winkelaanbod nu eenmaal is wat de consument wil (NRC Handelsblad, 17 februari). Dit klopt maar voor een deel. Voor consumenten zijn vertrouwde namen en herkenbare winkels inderdaad ijkpunten in hun winkelgedrag, maar te veel monotonie leidt tot afnemende bestedingen.

De gemiddelde consument woont namelijk nergens, al doen veel winkelcentra anders geloven. Het artikel geeft aan dat steeds meer franchisenemers klagen. Een oorzaak is dat winkels en winkelcentra te veel inspelen op die niet bestaande gemiddelde consument. De vraag in Heerlen verschilt nu eenmaal sterk met Amersfoort en franchisenemers merken dat.

Als winkelcentra minder eenvormig worden neemt de aantrekkingskracht toe, met hogere bestedingen als gevolg. Franchisegevers kunnen hier ook iets aan doen. Shoeby bijvoorbeeld zou lokaal aanpassingen door kunnen voeren. We noemen dit `lokale marketing onder de paraplu van de formule`.

We zien in onze praktijk beleggers in winkelcentra langzaam veranderen. Men begint te beseffen dat te veel eenvormigheid tot extra risico`s kan leiden. Consumenten gaan door toenemende mobiliteit vrij makkelijk naar andere winkelcentra en ook internet begint vrij besteedbare euro`s af te snoepen.

Inspelen op de lokale vraag en ruimte geven aan verrassingen worden in onze visie steeds belangrijker om consumenten te binden.

Conclusie: monotone winkelcentra zijn niet nodig. Inspelen op de lokale vraag biedt kansen. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.