Milieu is draagvlak van alle leven en van elke economie

Men zou eigenlijk alle economische en politieke schrijverij terzijde moeten leggen waarin de catastrofale milieuaantasting niet in de overwegingen wordt betrokken. Ook de economen Brakman en Van Witteloostuijn blijken in hun artikel tegen isolationisme (Opiniepagina, 23 februari) achter te lopen. Zij wijzen op de heilzaamheid van de huidige internationale arbeidsverdeling die zich alsmaar voortzet. Zij gaan eraan voorbij dat ondermeer de huidige transportkosten erg laag zijn. Omwille van het milieu zouden deze drastisch omhoog moeten. Dit en andere noodzakelijke lastenverzwaringen zullen dan resulteren in geheel andere kostenvergelijkingen en dus in kalmering van de huidige arbeidsverdeling en handel. In het algemeen kunnen we hoge ecotaxen op het gebruik van energie, grondstoffen en milieu verwachten. Daarop anticiperen lijkt me een goede politiek. Enige relokalisering van de bedrijvigheid, overal in de wereld, betekent nog geen eng isolationisme. Het zal integendeel een gezondmaking van de huidige, op hol geslagen handel en mondialisering betekenen.

Milieu is het draagvlak van alle leven en van elke economie. Het gaat erg slecht met het aardse milieu en wie dat niet in zijn denken centraal zet, dirigeert zich daarmee onherroepelijk naar de vuilnisbelt van de geschiedenis.

    • Willem Hoogendijk