Meer mogelijk in onderzoek stedelijk zwerven als kunst

In het stukje `De kunst van het zwerven door de stad` merkt Janneke Wesseling terecht op dat de tentoonstelling `Mapping the City` in het Stedelijk Museum kracht verliest door zich niet aan het concept stedelijk zwerven als kunst te houden (NRC Handelsblad, 24 februari).

Voornamelijk huidig artistiek onderzoek naar nieuwe wegen om de stad in kaart te brengen is onterecht onderbelicht gebleven. De totale onthechting van de flaneur, of de gedisciplineerde vervreemding die de situationisten in hun dérive tot gevaarlijke kunst hebben verheven, worden beide slim gebruikt om dagelijkse stedelijke ervaring in kaart te brengen. De algemene beschikbaarheid van GPS-apparatuur heeft dit artistieke onderzoek in een stroomversnelling gebracht.

Nieuwe vormen van dérives en psychogeografie blijken tot productieve en interessante resultaten te leiden. De expositie `Mappping the City` reflecteert allerminst huidig experimenteel onderzoek naar de beleving van de stad.

    • Joep van Delft Enschede