Maatregel tegen seks in clips

Films, dvd’s, televisieprogramma’s en muziekclips worden voortaan ook geclassificeerd op vrouwonvriendelijkheid.

Het NICAM, de organisatie achter de Kijkwijzer, heeft vorige week een nieuwe versie van het classificatiesysteem geïntroduceerd die rekening houdt met vrouwonvriendelijke elementen in het audiovisuele aanbod. Kijkwijzer informeert ouders tot welke leeftijd films of tv-programma’s schadelijk kunnen zijn, met leeftijdsadviezen en pictogrammen.

„Classificatie vindt altijd plaats aan de hand van uitgebreide vragenlijsten”, zegt directeur Wim Bekkers van het NICAM. Wanneer vrouwen als inferieure wezens of gewillig lustobject worden afgebeeld, beschouwt NICAM dat als vrouwonvriendelijk. Ook zichtbare seksuele handelingen worden als zodanig beschouwd. Vrouwonvriendelijkheid valt onder het inhoudspictogram discriminatie.

Het verzoek voor nieuwe criteria kwam van het ministerie van Onderwijs, naar aanleiding van een maatschappelijke discussie over de vraag of vrouwonvriendelijke clips de tolerantie voor seksuele agressie zouden vergroten. De Tweede Kamer maakte zich vooral zorgen om de invloed van deze clips op jongeren.

Clips werden tot nu toe geclassificeerd op dezelfde wijze als tv-programma’s en films. „Die standaardclassificatie bleek niet goed hanteerbaar voor muziekclips”, zegt Bekkers.

Kijk voor meer informatie op www.kieswijzer.nu