‘Kabinet negeert personeelstekort’

Het nieuwe kabinet negeert de groeiende personeelstekorten in Nederland. In het regeerakkoord zijn maatregelen voorgesteld die het thuisblijven van ouderen, vrouwen en uitkeringsgerechtigden belonen, terwijl deze groepen juist de tekorten kunnen beperken. Dit zeggen de drie hoogleraren economie, Paul de Beer, Jan van Ours en Jules Theeuwes, vandaag in deze krant.

De voorgestelde uitbreiding van het verlofsparen, de zogenoemde levensloopregeling, stimuleert ouderen om eerder te stoppen met werken. De economen stellen dat deze „premie op niet-werken” de lage arbeidsdeelname van ouderen dus versterkt.

Het kabinet wil de ‘aanrechtsubsidie’ voor partners in twintig jaar afschaffen. „Dat is veel te langzaam”, zeggen de economen. Gedoeld wordt op de belastingkorting voor werkenden, die partners aan elkaar kunnen overdragen. De kostwinner ontvangt hierdoor een dubbele belastingkorting. Vrouwen hebben dan weinig prikkel om meer te gaan werken.

Door de leeftijdsgrens voor de verplichte herkeuring voor WAO’ers te verlagen van 55 naar 45 jaar „schrijft het kabinet veel mensen af die prima kunnen werken”. Het zou gaan om ruim 400.000 mensen.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd voor de zomer een ‘participatietop’ te organiseren waarop werkgevers, werknemers en kabinet afspraken kunnen maken over het aanpakken van de personeelstekorten.

arbeidsmarkt: pagina 23

    • Elsje Jorritsma
    • Ben Vollaard