Franeker: stop gas- en zoutwinning

Franeker, 3 maart. De gemeente Franekeradeel wil dat de zout- en gaswinning in Noordwest-Friesland direct wordt stilgelegd. Eergisteren bleek dat door de winning de bodem in het gebied sneller daalt dan verwacht. Het waterschap Wetterskip Fryslân heeft een brandbrief over de bodemdaling gestuurd aan het ministerie van Economische Zaken.