Defensie wil geen Hells Angels in het leger

Defensie probeert een eind te maken aan ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht. Militairen voelen zich betutteld door sommige maatregelen.

Eerst het alcoholverbod bij de marine, toen nieuwe gedragsregels binnen de krijgsmacht en onverwachte kastcontroles op verdovende middelen. Sinds deze week komen daarbij de ‘weblogcode’ – het screenen van weblogs van militairen – en de poging van Defensie om militairen ervan te overtuigen hun lidmaatschap van de motorclub Hells Angels op te zeggen.

Defensie probeert ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht uit te bannen. Sinds januari beschikt de krijgsmacht over een gedragscode voor militairen. De uitwerking van die regels wordt nu duidelijk.

Volgens militairen en hun vakbonden gaat het ministerie „veel en veel te ver”. Privacy van militairen wordt geschonden, zo verwoordt voorzitter Jan Kleian van vakbond ACOM-CNV de kritiek.

Defensie zegt dat er binnen de krijgsmacht „tientallen” militairen rondlopen die lid zijn van de Hells Angels en probeert militairen te overtuigen hun lidmaatschap op te zeggen. Zolang de rechter nog niet heeft geoordeeld dat de Hells Angels een criminele organisatie vormen, zoals het Openbaar Ministerie beweert, heeft Defensie geen mogelijkheden om militairen te ontslaan. Kleian: „Militairen worden nu bij voorbaat door Defensie veroordeeld, zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen. Dat kan niet in een rechtsstaat.” Zolang de organisatie niet is verboden, moeten militairen volgens de vakbonden de mogelijkheid hebben lid te blijven van de Hells Angels.

Militairen reageren verontwaardigd op de opstelling van Defensie. Op een internetforum zegt een militair: „Ik ga vaak naar concerten zoals Fields of Rock en ga dan uit m’n bol. Mijn commandant heeft verteld dat ik daar moet oppassen en dat het niet goed is daar te komen. Moet ik nu echt een heilig boontje worden en een modelburger die om 17.00 uur op de bank gaat liggen en ’s zondags naar de kerk gaat? Ik hoop toch wel dat wij onze voorkeuren en vrijheden kunnen behouden en dat we straks niet allemaal naar Radio 4 moeten gaan luisteren.”

Defensie wil niet dat leden van de krijgsmacht worden geassocieerd met de Hells Angels, zei minister Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad. „We weten allemaal dat de Hells Angels internationaal een bedenkelijke reputatie hebben. Daarom zeggen we: denk eens goed na of je vrijetijdsbesteding niet op gespannen voet staat met je ambt als militair.”

Over de ‘weblogcode’ zijn militairen beter te spreken. Het plaatsen van gevoelige informatie op internet kan niet, zegt voorzitter Roland Boom van vakbond BBTV. Volgens zijn collega Kleian getuigt het „van geen manieren” om als militair een Afghaan een geitenneuker te noemen. „Punt uit.”

Toch bekijken militairen de maatregelen met argusogen. Bijvoorbeeld op een weblog: „Mijn vier tatoeages [zijn] natuurlijk ook een doorn in het oog. Ik merk dat je daarmee binnen het bedrijf [...] wordt geassocieerd met minder goed gesitueerden. Wel jammer dat het nu die kant op gaat.”

Militairen discussiëren over de maatregelen op www.defensieforum.nl

    • Jaus Müller