Cito overweegt extra schooltoets

Rotterdam, 3 maart. Toetsontwikkelaar Cito overweegt een aanvullende toets te maken voor basisscholieren bij wie een groot verschil bestaat tussen de uitslag van de Citotoets en het schooladvies. Pagina 3