Aantal asielzoekers in Nederland vorig jaar toegenomen

Den Haag, 3 maart. Het aantal asielzoekers in Nederland is vorig jaar toegenomen, zo blijkt uit een gisteren door staatssecretaris Albayrak (PvdA) aan de ministerraad voorgelegd verslag. Het aantal asielaanvragen bedroeg vorig jaar 14.465. Dat waren er 2.118 meer dan in 2005. De stijging vond vooral in de eerste vier maanden van 2006 plaats. Wel daalde het aantal bewoners van asielopvangcentra: dat lag eind 2006 met 23.500 bewoners achttien procent lager dan het aantal van eind 2005. De ministerraad heeft op voorstel van Albayrak ingestemd met het instellen van een besluit- en vertrekmoratorium voor Tamil-asielzoekers uit Sri Lanka tot 1 juli 2007. Albayrak deed dit voorstel wegens de sterk verslechterde veiligheidssituatie in het noorden en oosten van Sri Lanka. In deze door Tamils bewoonde delen woeden de laatste tijd hevige gevechten tussen het leger en Tamil Tijgers.