Zuid-Afrika denkt aan afschieten olifanten

Kaapstad. De Zuid-Afrikaanse regering overweegt na twaalf jaar op beperkte schaal weer olifanten te gaan afschieten. Het is een van de voorstellen in een plan van de minister van Milieuzaken Marthinus van Schalkwyk om het uitdijen van de olifantenpopulatie te beperken. Hij houdt ook de mogelijkheid open van het gebruik van voorbehoedmiddelen voor vrouwelijke olifanten of het verplaatsen van grote groepen olifanten naar andere gebieden. Het aantal olifanten is sinds het instellen van een moratorium op het afschieten van olifanten in 1995 verdubbeld tot 20.000. Volgens de minister en experts vormen de olifanten in sommige parken een bedreiging voor de biologische diversiteit. Eerder deze week waarschuwden wetenschappers er nog voor dat de olifant dreigt uit te sterven in Midden- en West-Afrika. Het verdwijnen van de dieren in landen als Congo en Zambia zou vooral het gevolg zijn van de groei van de handel in ivoor.