Terpstra wil meer geld van diverse ministeries

NOC*NSF gaat binnenkort afzonderlijk in gesprek met alle ministers in het nieuwe kabinet om meer geld los te weken voor sport. Volgens voorzitter Erica Terpstra van de sportkoepel is dat dringend gewenst, omdat de paragraaf over sport in het regeerakkoord niet strookt met beloften uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

Onder sportbestuurders is de ontevredenheid groot over zowel de geringe aandacht voor sport in het regeerakkoord als over de 20 miljoen die het kabinet structureel in sport wil investeren. Terpstra: „Er waren partijen die spraken over budgetverdubbeling tot 200 miljoen euro.”

Volgens de NOC*NSF-voorzitter, oud-staatssecretaris van Sport, hebben de gesprekken met de ministers plaats voordat in september het jaarplan wordt opgesteld. Volgens haar moet daarin worden aangegeven hoe wordt omgegaan met de onder oud-onderwijsminister Maria van der Hoeven afgesloten alliantie tussen sport en onderwijs, welke impuls aan de breedtesport wordt gegeven en hoe het kabinet op korte termijn met sport denkt om te gaan.

De reden alle ministers aan te spreken is gelegen in het feit dat alle departementen wel een link met sport hebben. „Bijvoorbeeld Onderwijs vanwege die alliantie, maar wat te denken van Integratie, waar sport een belangrijke rol kan spelen. En natuurlijk Financiën”, aldus Terpstra.

Maar eerst treedt NOC*NSF in bestuurlijk overleg met Jett Bussemaker, staatssecretaris van Sport. Terpstra wil haar spreken voordat over drie weken de sportministers van de EU bij elkaar komen.

Terpstra heeft onlangs al een telefoontje gepleegd met premier Balkenende, die ze erop wees dat de sport er niet alleen is om goede sier te maken, zoals hij onlangs deed bij de WK schaatsen. Terpstra: „Als sport er alleen is voor de bühne maken bewindslieden zich ongeloofwaardig.”

Balkenende heeft in reactie op een kritische brief van IOC-lid Anton Geesink over het regeerakkoord al laten weten graag met de sport in gesprek te komen. „Wij zoeken de dialoog met de samenleving. En dan kan sport een onderwerp zijn”, schreef hij Geesink terug.

De oud-judokampioen kreeg ook een reactie van minister van Financiën Wouter Bos, die schreef: „Ik zal zorgen dat we het de komende tijd op dit punt beter zullen doen.”

    • Henk Stouwdam