Student bang voor EHBO

Tweederde van de geneeskundestudenten zegt geen eerste hulp te durven verlenen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC St Radboud in Nijmegen, gehouden onder ruim duizend studenten van zeven medische faculteiten. De studenten krijgen volgens de onderzoekers onvoldoende les in elementaire eerstehulpverlening en basale reanimatie, waardoor de meerderheid daadwerkelijk onvoldoende kennis en nog minder ervaring heeft om adequaat te handelen bij bijvoorbeeld een hartstilstand.

Alleen in het eerste jaar van de opleiding leren studenten reanimeren. Dat is pas sinds dit studiejaar verplicht op alle acht Nederlandse geneeskundeopleidingen. Voorheen was het een keuzevak dat maar een deel van de studenten volgde. De Nijmeegse onderzoekers adviseren alle geneeskundeopleidingen om in het eerste jaar een curriculum te starten met een gecertificeerde cursus spoedeisende hulp. Jaarlijks zouden er verplichte herhalingslessen moeten plaatsvinden, aangezien deze kennis snel vermindert.

Edward Tan, traumachirurg en hoofdonderzoeker: „Het onderwijsniveau van elementaire eerstehulpverlening wisselt nu nogal. Ik denk persoonlijk dat de studenten een jaarlijkse opfriscursus echt nodig hebben. Van een zesdejaars kun je niet verwachten dat hij zich de les van vijf jaar eerder nog perfect herinnert.” De Radboud Universiteit ontwikkelt nu samen met de Erasmus Universiteit een cursus op maat voor medisch studenten. Uiteraard mét een jaarlijkse herhalingsles.

Zo’n cursus blijkt geen overbodige luxe. Een (aankomend) arts moet basale eerste hulp kunnen verlenen volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Tan: „Studenten moeten zowel vaardigheden beheersen als ziektebeelden herkennen. Op dat tweede punt scoorde ruim tweederde onvoldoende.”