Sportkoepel gaat bij ministers langs

Binnenkort gaat NOC*NSF afzonderlijk in gesprek met alle ministers in het nieuwe kabinet om meer geld los te krijgen voor sport. Volgens voorzitter Erica Terpstra van de sportkoepel is dat nodig omdat de paragraaf over sport in het regeerakkoord niet strookt met beloften uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

Onder sportbestuurders is de ontevredenheid groot over zowel de geringe aandacht voor sport in het regeerakkoord als over de 20 miljoen euro die het kabinet structureel in sport wil investeren. Terpstra: „Er waren partijen die spraken over budgetverdubbeling tot 200 miljoen euro.” Volgens de oud-staatssecretaris van Sport worden de gesprekken met de ministers gehouden voordat in september de begroting wordt gepresenteerd. Daarin moet worden aangegeven hoe wordt omgegaan met de alliantie tussen sport en onderwijs, welke impuls de breedtesport krijgt en hoe het kabinet op korte termijn met sport om zal gaan, aldus Terpstra, die erop wijst dat alle departementen een link hebben met sport. Terpstra: „Bijvoorbeeld Onderwijs vanwege die alliantie, maar wat te denken van Integratie, waar sport een belangrijke rol kan spelen. En natuurlijk Financiën.” De eerste afspraak is met Jet Bussemaker, staatssecretaris van Sport.

Terpstra wees premier Balkenende er onlangs op dat de sport er niet alleen is om goede sier mee te maken. Balkenende betrad het middenterrein van het Thialf-stadion om de nieuwe wereldkampioen allround Sven Kramer te feliciteren. Terpstra: „Als sport er alleen is voor de bühne maken bewindslieden zich ongeloofwaardig.”

    • Henk Stouwdam