PvdA dreigt kabinet over paspoortzaak

De PvdA heeft gedreigd uit het kabinet te stappen als staatssecretaris Albayrak gedwongen wordt haar tweede nationaliteit op te geven. „Dat zullen wij niet meemaken”, zei fractievoorzitter Tichelaar.

Aanleiding was de motie van wantrouwen die Geert Wilders gisteren tijdens het debat over de regeringsverklaring indiende tegen de beide bewindslieden. Alleen Wilders’ eigen Partij voor de Vrijheid stemde voor de motie. Wilders diende zijn motie in omdat de staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb (beiden PvdA) in zijn ogen door hun dubbele nationaliteit de „schijn van dubbele loyaliteit en belangenverstrengeling niet kunnen vermijden”.

De discussie over de dubbele nationaliteit stond los van de regeringsverklaring, maar eiste veel aandacht op in het debat, waarin coalitie en oppositie elkaar op weinig punten echt dwars zaten. Uitzondering was het ontbreken van een passage over een parlementair onderzoek naar de politieke steun van Nederland voor de oorlog in Irak. Tichelaar moest toegeven dat de PvdA, altijd pleitbezorger van een onderzoek, in de formatiebesprekingen „een zwaar verlies” geleden had. Hij kreeg van Marijnissen (SP) hiervoor zware kritiek.

Premier Balkenende (CDA) vermeed de discussie over beide staatssecretarissen door te verwijzen naar het wetsvoorstel over de beperking van meervoudige nationaliteit dat nog bij de Tweede Kamer ligt. Hij zei dat over het onderwerp in de Kamer, maar ook binnen de coalitie, verschillend werd gedacht. Die discussie moet volgens Balkenende eerst gevoerd worden alvorens de regering stelling neemt in de discussie over de wenselijkheid van dubbele nationaliteiten van bewindslieden. Hij twijfelde niet aan de loyaliteit van beide staatssecretarissen, zei hij.

De PvdA was ontevreden over het verweer van de premier. Tichelaar besloot na overleg met vice-premier en partijgenoot Wouter Bos zich harder op te stellen. Hij eiste van Balkenende „geen vaag, maar een helder antwoord” op zijn eis dat artikel 3 van de Grondwet niet in deze kabinetsperiode zou worden gewijzigd, waarna Wilders hem er op attendeerde dat een grondwetswijziging altijd twee kabinetsperiodes nodig heeft. Tichelaar had het artikel eerder aangehaald als bewijs van het recht van iedereen met een Nederlandse nationaliteit om een publieke functie te vervullen.

verslag, analyse : pagina 3

hoofdartikel: pagina 7