Prominenten in Shanghai uit partij gezet

In Shanghai, China’s financiële centrum , zijn negen hoge functionarissen ontslagen en uit de communistische partij gezet. Ze zullen strafrechtelijk worden vervolgd wegens verregaande corruptie.

Het disciplinair bureau van de partij in Shanghai heeft dat bekend gemaakt. De aangeklaagden zijn topambtenaren en bedrijfsmanagers. Volgens de Shanghai Daily hebben ze grote sommen aan steekpenningen aangenomen en wordt hun immoreel gedrag en het voeren van een decadente levensstijl verweten.

Het corruptieschandaal kwam vorig jaar naar buiten. Het draait om het bevoordelen van bevriende ondernemers door overheidsfunctionarissen en het wegsluizen van grote bedragen (ruim 400 miljoen euro volgens de Shanghai Daily) uit pensioenfondsen en andere sociale fondsen in beheer van het stadsbestuur.

Het nieuws komt aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkcongres, het door de communistische partij gedomineerde parlement van China. Hoog op de agenda staat de strijd tegen corruptie. Met het aanpakken van de fraudeurs in Shanghai wil de partij laten zien dat het haar ernst is de corruptie uit te roeien.

Maar de affaire heeft ook grote politieke betekenis. Het schandaal leidde vorig jaar tot de val van Chen Liangyu, de tot dan zeer invloedrijke lokale partijleider. Hij werd gerekend tot de zogenoemde ‘Shanghai-kliek’ – net als de in 2002 afgetreden landelijke partijleider (en president) Jiang Zemin. Volgens waarnemers valt er niet aan te twijfelen dat Chen corrupt was, maar zijn vele functionarissen corrupt. Dat juist Chen werd geofferd, past in de pogingen van de huidige partijleider Hu Jintao om zijn machtspositie te consolideren. Hu en zijn bondgenoot premier Wen Jiaboa willen de economische koers bijstellen en de groei eerlijker gaan verdelen. Over het lot van Chen werd gisteravond geen mededeling gedaan.