President van Kosovo waarschuwt tegen geweld

President Fatmir Sejdiu van Kosovo heeft gisteren in een televisierede aangedrongen op kalmte. Vandaag wordt in Wenen het overleg over de toekomst van Kosovo afgesloten; morgen wil de radicale beweging Zelfbeschikking in Kosovo de straat opgaan voor een betoging voor onmiddellijke en onvoorwaardelijke onafhankelijkheid.

Sejdiu verwees naar het geweld bij de betoging van Zelfbeschikking op 10 februari, waarbij twee doden vielen. Geweld, zo waarschuwde hij „is een serieuze bedreiging van de onafhankelijkheid van Kosovo”. Hij riep alle Kosovo-Albanezen op morgen weg te blijven van de betoging. „Ik wil duidelijk stellen dat al diegenen die geweld uitoefenen voor politieke doeleinden, vooral in naam van veronderstelde bezorgdheid over het plan [van VN-bemiddelaar Ahtisaari] in wezen tegen de onafhankelijkheid en welvaart van ons land zijn”, aldus de president.

Vandaag rondt Ahtisaari in Wenen het overleg met de Serviërs en de Kosovo-Albanezen over amendementen op zijn plan af. Het is de bedoeling op 10 maart nog een laatste overlegronde te houden, waaraan de presidenten en premiers van Servië en Kosovo zullen deelnemen. Daarna stuurt Ahtisaari zijn plan naar de Veiligheidsraad van de VN, die eind deze maand beslist over de staatkundige toekomst van Kosovo. (AFP)

Een onzer redacteuren voegt hieraan toe: De afgelopen twee weken zijn de Kosovaren en de Serviërs in het Weense overleg niet nader tot elkaar gekomen.

Servië eiste dat de Serviërs in Kosovo een eigen entiteit binnen Kosovo mogen vormen – een soort Servische Republiek in Kosovo, analoog aan de Servische Republiek in Bosnië. De Albanezen weigerden. Servië wilde ook dat alle bepalingen in het plan-Ahtisaari in overeenstemming zijn met de Servische grondwet, maar met die grondwet willen de Kosovaren niets te maken hebben.

Servië eiste verder dat de zogenoemde beschermde zones (locaties met Servisch-orthodoxe kerken en kloosters en Servische gedenktekens) meer ruimte krijgen. Het huidige plan voorziet in vele kleine beschermde zones, met een diameter van 50 tot 100 meter en een gezamenlijke oppervlakte van 2000 hectaren. Servië wilde veel zones samenvoegen, waardoor er 39 zones overblijven met een oppervlakte van 5400 hectaren. Servië wilde ook dat niet de Kosovaarse politie met de bescherming van die zones wordt belast, maar de internationale vredesmacht, die in het huidige voorstel maar een paar beschermde zones beschermt.

Gisteren keerde Servië zich in het overleg tegen de vorming van een lichtbewapend Kosovaars Beschermingskorps. Het eiste demilitarisering van Kosovo. Alleen de internationale vredesmacht mag blijven, zij het op basis van een bilateraal akkoord tussen Servië en de VN. Ook dit was voor Kosovo onaanvaardbaar.