Maansverduistering

Als je graag naar de sterren kijkt is het misschien zinnig om morgenavond iets later te gaan slapen dan gewoonlijk, want er is dan een maansverduistering te zien in Nederland. De totale maansverduistering is precies om eenentwintig minuten en achtendertig seconden na twaalf uur 's nachts te zien en duurt veertien minuten, maar de verduistering begint al om half elf ’s avonds. Maansverduistering ontstaat wanneer de aarde precies tussen de zon en de maan in staat. De aarde houdt dan het zonlicht tegen, zodat de maan in de schaduw van de aarde valt. Doordat het licht van de maan wegvalt zal je de sterren aan de hemel veel beter kunnen zien. (illustratie studio NRC)