‘Klimaatcrisis en oorlog zijn even gevaarlijk’

Klimaatverandering vormt een bedreiging die net zo groot is als een oorlog. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, hield daarom de Verenigde Staten gisteren voor om de leiding te nemen bij de bestrijding van het broeikaseffect.

„De Verenigde Naties richten zich bij hun werk tot nu toe vooral op het voorkomen en beëindigen van conflicten”, aldus Ban, in zijn eerste grote toespraak over het klimaat sinds zijn aantreden begin van dit jaar. „Maar het gevaar van een oorlog voor de mensheid en voor de planeet is op zijn minst vergelijkbaar met de klimaatcrisis en de opwarming van de aarde.”

Ban vreest dat „veranderingen in het klimaat en de sociale onrust die voortkomt uit droogtes, uit overstromingen van kustgebieden, uit het verlies van landbouwgrond, in de komende decennia een drijfveer kunnen worden voor oorlogen en conflicten”. Hij wil daarom op de komende vergadering van de G8, de rijke, geïndustrialiseerde landen, de aandacht vestigen op het klimaat.

Verschillende landen en organisatie hebben er bij de VN op aangedrongen om een nieuwe conferentie over klimaatverandering te beleggen. Maar het is nog onduidelijk of die er ook komt.

Volgens de secretaris-generaal heeft de wereld een samenhangender systeem nodig van internationaal milieubeheer. Hij hoopt dat de VS bereid zijn daarin een leidende rol te spelen, zeker als in 2012 het Kyoto-protocol afloopt. De VS hebben het protocol, waarin internationale afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen, niet geratificeerd.

Ban wees in zijn toespraak op de belangrijke rol die Amerika nu al speelt bij „de ontwikkeling van innovatieve technologie en de promotie van schonere energie”. Volgens hem wegen de noodzakelijke investeringen op korte termijn niet op tegen wat het kost als we nu geen actie ondernemen. Hij vindt het „bemoedigend” dat de rijke landen zich hiervan steeds meer bewust worden.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gisteren herhaald dat Europa een leidende rol moet hebben bij het terugdringen van broeikasgassen. Zij zal de komende vergadering van de G8 voorzitten en wil daarom dat de EU-regeringsleiders het voorstel goedkeuren voor een reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20 procent ten opzichte van 1990. Dat zou volgens haar een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor de VS en Rusland. „Europa moet deze kans benutten”, aldus Merkel. (Reuters, AP)