Het gevaarlijkste fietspad van Nederland

Waar winden stedelingen zich over op? In Nijmegen voeren scholieren en ouders actie voor een veiliger fietsstraat.

Over de smalle rijbanen op de Postweg in Nijmegen wurmen stromen auto’s zich tussen horden fietsers door. Foto Flip Franssen Nederland, Nijmegen, 28-2-2007 Op de Postweg is het druk met fietsers en auto's. Het levert vaak gevaarlijke situaties op. Foto: Flip Franssen verkeer drukte fietsen Franssen, Flip

De kinderen van Charlotte Ankoné fietsen voorlopig nog niet zonder hun moeder naar school. „Veel te gevaarlijk”, zegt ze. De leerlingen van basisschool De Muze en drie middelbare scholen in Nijmegen rijden elke dag over de Postweg, een smalle straat in het oosten van de stad. Honderden auto’s wurmen zich tussen hordes fietsenden door, met een reeks kleine aanrijdingen en valpartijen tot gevolg, tot dusverre zonder ernstige afloop. „Ik probeer tijdens het fietsen altijd zo veel mogelijk ruimte te nemen”, zegt Charlotte Ankoné. „Zodat de automobilisten achter me blijven. Maar dan nog proberen ze in te halen!”

Haar kinderen Eva (9) en Krijn (8) doen vanochtend mee aan een protestactie. De Fietsersbond heeft wethouder Jan van der Meer (GroenLinks) uitgenodigd de situatie op een van de kruispunten in ogenschouw te nemen. De Postweg is volgens de bond de slechtste fietsroute van Nederland. Dit omdat deze op nummer één staat in de eigen top tien van het ‘meldpunt slechte fietspaden’. De wethouder blijkt al op de hoogte te zijn. Hij heeft een filmpje bekeken op de internetsite You Tube. „Daar schrok ik van.”

Fietsers moeten op de Postweg halsbrekende toeren uithalen om veilig over te steken. De verkeerssituatie is des te gevaarlijker, omdat de straat heuvelig is en fietsers met grote snelheid afdalen. „Het is gewoon wachten op een ongeluk”, zegt schoolleider Harry Clemens van basisschool De Muze. Sommige ouders vinden fietsen zó riskant dat ze hun kind met de auto naar school brengen. „Daardoor wordt het nóg gevaarlijker.” Buurtbewoner Maria Janssen vertelt dat zij veertien jaar geleden al actie heeft gevoerd voor een veiliger straat, maar dat toen niets heeft geholpen. „Er zijn in al die jaren heel veel kleine ongevallen gebeurd.”

Wethouder Jan van der Meer krijgt een vloed aan petities, brieven en handtekeningen overhandigd door schoolkinderen, leraren, ouders en buurtbewoners. „Wij vinden het compleet onverantwoord dat basisschoolkinderen aan dergelijke gevaren worden blootgesteld”, zo staat in een brief van De Muze. Er zijn ook veel spandoeken. Ik kom niet over! staat erop, Offer mij niet, en Wij willen niet elke dag zitten kloten met oversteken. Actieleider Ellen Mastenbroek haalt een tekening tevoorschijn die schoolkinderen hebben gemaakt van een ideale fietsstraat. Als oplossingen worden genoemd het instellen van eenrichtingsverkeer, verbreden van fietsstroken, het weren van auto’s of in elk geval het verlagen van de maximumsnelheid. „Doe er iets aan!” zegt Ellen Mastenbroek.

De wethouder heeft alle begrip voor de klachten. „Als zelfs kinderen actie voeren, dan is het meestal serieus”. Hij belooft maatregelen. „Deze situatie moet veranderen.” Het verbreden van de weg zit er niet in, vertelt de wethouder, want er staan bomen die de bewoners willen laten staan. Het onteigenen van de voortuinen van woningen zou vele jaren in beslag nemen. Ook geen optie. Misschien wordt het eenrichtingsverkeer, misschien een rotonde, dat moeten zijn ambtenaren nog uitzoeken. Er wordt gejuicht. Over twee weken ligt er een voorstel, belooft Van der Meer, en nog vóór de zomer zullen de werkzaamheden zijn afgerond. „Er komt hoe dan ook een oplossing.”

Bekijk het filmpje op You Tube: http://tinyurl.com/39gjxp

    • Arjen Schreuder