Gewoon het slijm volgen

Slakken volgen het spoor van anderen.

Dat bespaart slijm en energie.

De ‘luie’ Littorina littorea. Foto J. Pederson, MIT Sea Grant College Program MIT Sea Grant College Program

Slakken bewegen zich dan misschien langzaam, ze doen het wel met beleid. Britse onderzoekers hebben ontdekt dat zeeslakken elkaars spoor volgen, omdat het ze slijm en dus energie bespaart. Als de slakken (Littorina littorea) zich verplaatsen over een minder dan één dag oud spoor van een voorganger, produceren ze gemiddeld ruim 70 procent minder slijm dan normaal. In oudere sporen blijkt de slijmproductie geleidelijk te worden opgevoerd.

De studie van Mark Davies en Janine Blackwell, biologen van de universiteit van Sunderland, is deze week gepubliceerd op de website van het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B. Dat de slakken minder slijm produceren in jonge sporen laat volgens de auteurs zien dat ze die sporen volgen om te besparen op hun energie verslindende slijmproductie. Eerdere hypothesen dat de slakken zo beter de weg vinden in onoverzichtelijk terrein of voedingsstoffen opnemen uit het spoor, achten de Britse onderzoekers gezien hun resultaten minder waarschijnlijk.

Davies en Blackwell verzamelden de circa anderhalve centimeter grote slakken in getijdenwateren nabij de Engelse plaats Whitburn en lieten hen sporen trekken op plaatjes in een aquarium. Daarna plaatsten ze de plaatjes terug aan de kust. Sommige plaatjes lieten ze overstromen door de vloed, anderen bleven één of tweeënhalve week liggen. Na het spoelbad namen de onderzoekers de slakken weer mee naar het laboratorium en zetten ze een tweede slak aan het begin van het oorspronkelijke spoor. De slakken volgden netjes hun voorgangers.

Zelfs op vers spoor lieten de slakken nog een beetje slijm achter. De onderzoekers vermoeden dat de slakken fysiek niet in staat zijn om hun slijmproductie geheel te stoppen. Zij vermoeden dat slijmbesparing ook van belang is voor andere slakken die het spoor van hun soortgenoten volgen.

De volledige publicatie is te lezen via www.pubs.royalsoc.ac.uk/ index.cfm?page=1087(klikken op het artikel ‘Energy saving through trail following in a marine snail’)