Eerste succes voor nieuwe top Stork

De drie nieuwe supercommissarissen bij Stork hebben hun eerste succes geboekt. Zij hebben de hedgefondsen Centaurus en Paulsen ervan weerhouden vandaag bij de jaarvergadering tegen vaststelling van de jaarrekening te stemmen. Dat zou vaststelling onmogelijk hebben gemaakt. Wel belemmerden de grootaandeelhouders de herbenoeming van commissaris C. den Hartog en de decharge van bestuur en commissarissen.

In januari benoemde de rechter in het hoogoplopende conflict tussen het bedrijf en de hedgefondsen die het concern willen opsplitsen, drie speciale commissarissen: Wim Kok, Dudley Eustace en Kees van Lede. De eerste twee waren ook bij de vergadering aanwezig. Zij moeten beslissen over de strategie van Stork, waarvan bestuur en werknemers zich tegen opsplitsing verzetten.

De hedgefondsen maakten nu bezwaar tegen de hoge kosten die Stork heeft gemaakt voor adviseurs in verband met onderzoek naar de mogelijkheid om het bedrijf van de beurs te halen, de beschermingsconstructie en de juridische strijd tegen de fondsen. De drie commissarissen hebben een dringend beroep op de hedgefondsen gedaan de jaarstukken goed te keuren, omdat de aandeelhouders anders geen dividend krijgen.

Ook zou dat noodzakelijk zijn voor de constructieve sfeer die nodig is om uit de impasse te komen. Om die redenen gaven Centaurus en Paulson aan de oproep gehoor, lieten zij weten. Dat gold niet voor de verzoeken die kennelijk waren gedaan om akkoord te gaan met herbenoeming van commissaris Den Hartog. Eustace zei daarover namens de drie speciale commissarissen: „Dit is niet in het belang van het bedrijf en niet nuttig voor de sfeer van de samenwerking.”