Dijken, wegen en sporen

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en, indirect, voor de senaat. Wat heeft de provincie gedaan en wat willen de grote partijen? Vandaag Utrecht.

Het CDA wil meer aangepaste woningen voor ouderen, gehandicapten en dementerenden. Het wil consultatiebureaus voor ouderen oprichten en gemeenten steunen bij de opzet voor centra voor jeugd en gezin. Het aanbieden van stageplaatsen en leer-werktrajecten voor jongeren moet bevorderd worden. Gemeenten moeten hun nieuwbouw meer aan de eigen inwoners mogen toewijzen. Meer groen en recreatie in en om steden. Verbreding van de A1 en A9 in plaats van een verbinding tussen A6 en A9. Er moet één servicepunt komen met alle instanties voor starters. Het mkb stimuleren en bestaande bedrijventerreinen opknappen en beter gebruiken.

De PvdA wil er tot 2015 jaarlijks 8.500 woningen bij. Gemeenten moeten startersleningen verstrekken opdat starters meer toegang krijgen tot de koopmarkt. Bij nieuwbouw zou 40 procent van de woningen ‘betaalbaar’ moeten zijn (600 euro huur of 180.000 euro koop). Dijken versterken en verhogen. Meer werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Allochtone jongeren stimuleren om geboden kansen te pakken. Er komen directe treinverbindingen Utrecht-Almere en Amersfoort-Almere. Meer spitstreinen Utrecht-Woerden, Utrecht-Den Bosch en Utrecht-Amersfoort. De cultuurhistorische ‘schatkamer’ van Utrecht moet voor iedereen toegankelijk worden.

De VVD wil een taskforce voor veiligheid. Meer capaciteit op de belangrijkste snelwegen en geen rekeningrijden. Ook de ontwikkeling van RandstadRail en Randstadspoor moet doorgaan. Meer agrarisch ondernemerschap, ook door te kijken naar andere functies voor landbouwers zoals landschapsbeheer. De partij wil ‘minder regels, meer ondernemen’ en een open markt voor de verdeling van woonruimte, met begrenzingen voor de kleine kernen. Een ‘realistisch milieubeleid’: geen aanvullende eisen bij het verlenen van milieuvergunningen, anders dan de landelijke voorschriften.