Argumenten, svp.

Het betoog van Ronald Sörensen (nrc.next, 28 februari) laat zien waar het deze politicus om gaat. In eerste instantie fulmineert hij tegen de dubbele nationaliteit, maar in het vervolg gaat hij tekeer tegen de PvdA, en tegen allochtonen in ruimere zin.

Wat de bestuursperikelen bij de deelgemeenteFeijenoord te maken hebben met een dubbele nationaliteit ontgaat mij. Zouden genoemde personen bij het inleveren van de niet-Nederlandse nationaliteit wel tot een goed bestuur zijn gekomen? In dit geval zou ik Sörensen willen wijzen op de bestuursperikelen van de Lijst Pim Fortuyn. Daar waren volgens mij toch geen lieden met een dubbele nationaliteit voor verantwoordelijk? Ook het doorsluizen van geld naar familieleden in het buitenland heeft weinig van doen met het hebben van een dubbele nationaliteit. Men stuurt geen geld vanwege de dubbele nationaliteit, maar vanwege het feit dat men (arme) familieleden in den vreemde heeft.

Dat het debat over dit onderwerp gevoerd mag en moet worden, ben ik met Sörensen eens, maar dan graag wel op grond van argumenten.

    • J. Feenstra Barendrecht