Aantal zaken voor `twijfelcommissie` justitie valt mee

Den Haag, 2 maart. Het aantal zaken dat vorig jaar werd voorgelegd aan de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS), is beperkt gebleven tot 26. Het leeuwendeel daarvan kwam ”evident niet in aanmerking voor nader onderzoek”, zo schreef de CEAS in haar eerste jaarverslag. Eerder werd bekend dat in drie zaken wel is geadviseerd tot nader onderzoek. Het College van procureurs-generaal heeft die adviezen overgenomen. Het ging om de zaken Hennie K, Ina Post en Lucia de B. De CEAS werd in het leven geroepen na de gang van zaken rondom de Schiedamse parkmoord. De commissie onderzoekt mogelijke fouten in de rechtsgang.