Volkel wil nieuwe huizen naast de herrie

Het Brabantse Volkel wil zijn vliegbasis niet kwijt. Maar wegens de herrie van de vliegtuigen mogen er geen nieuwe huizen komen en dreigt Volkel ,,een spookstadje'' te worden.

Volkenaren protesteren tegen de bouwstop in hun dorp. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold VOLKEL protest foto rien zilvold Zilvold, Rien

Laat Volkel bestaan en Bouwstop Volkel, nee! Deze en tal van andere spandoeken slepen Volkenaren woensdagmiddag mee naar dorpshuis De Schakel, waar staatssecretaris Cees van der Knaap (Defensie, CDA) op bezoek is. In het stampvolle gemeenschapshuis wijzen jong en oud de bewindsman er met toespraken en vrolijk gezang op dat hun probleem „zeer nijpend” is: het „heerlijke Brabantse Volkel” dreigt „een spookstadje” te worden als uit Den Haag niet snel passende maatregelen komen.

Wat is er aan de hand in Volkel? In het 3.600 zielen tellende kerkdorp in de gemeente Uden geldt sinds meer dan twintig jaar een bouwstop. Als gevolg van de geluidsoverlast, veroorzaakt door de nabijgelegen militaire vliegbasis Volkel, is de bouw van huizen wettelijk verboden. Ouderen zitten vast aan hun veel te grote woningen, jongeren trekken noodgedwongen weg.

De vergrijzing neemt in Volkel „veel sterker” toe dan in andere kleine kernen, houdt wethouder René Peerenboom (VVD) staatssecretaris Van der Knaap voor. Als voorbeeld geeft hij Odiliapeel, een ander kerkdorp in Uden. Odiliapeel telde in 1980 1.844 inwoners, thans 2.093. Volkel heeft 500 inwoners minder dan 25 jaar geleden. En dat terwijl het dorp populair is bij de bevolking. In tegenstelling tot veel versomberende plattelandsdorpen heeft Volkel winkels, cafés en 42 bloeiende verenigingen.

Volkenaar Arie de Wild vertelt dat zijn oudste zoon Mark (25), een sociaal-pedagogisch werker, zelfstandig wil gaan wonen. „Heel graag hier in Volkel, net als zo veel anderen, want hij is nauw betrokken bij het clubleven. Hij staat ingeschreven, maar kan het vergeten.” Dorpsgenoot Ad Kemps: „Voor jongvolwassenen komt de bouwstop hard aan.” Er staan zo’n twaalf huizen te koop in Volkel, „maar die zijn voor starters onbetaalbaar.”

We willen de militaire vliegbasis niet kwijt, melden de Volkenaren in hun dorpshuis. Ze onderhouden zelfs goede banden met het vliegveld, dat goed is voor de plaatselijke economie. Maar waarom talmt Defensie „eindeloos” over een milieu-effectrapportage (MER) die alternatieve vliegroutes op Volkel mogelijk maakt, zodat de dorpskern buiten de geluidscontouren komt te liggen en er een einde komt aan het bouwverbod?

Ze herinneren Van der Knaap eraan dat staatssecretaris Van Hoof hun in 1999 plechtig beloofde dat de MER er snel zou komen. En dat nadien nog „tal van beloften” zijn gedaan door Den Haag, maar dat die niet zijn nagekomen. Voorzitter Theo van Duijnhoven van de dorpsraad oogst veel applaus als hij de bewindsman herinnert aan het motto van het nieuwe kabinet, Samen Werken, Samen Leven. „Volgens ons is dat hier alleen mogelijk als het inwonertal van Volkel toeneemt of stabiel blijft, en daar is nu geen sprake van.”

Wethouder Peerenboom wijst op een passage in het regeerakkoord. „Op pagina 21 staat te lezen: met het oog op het behoud van een vitaal platteland wordt het mogelijk gemaakt dat plattelandsgemeenten voor de eigen bevolking kunnen bouwen.”

Aan het einde van de bijeenkomst zegt Van der Knaap dat hij zich „doodschaamt” dat sinds 1998 „al mijn voorgangers” schreven dat de MER er komt, „en dat ík eind vorig jaar schreef dat het rapport er niet vóór juli 2007 is”. Maar dan is de MER er écht, verzekert hij. Vervolgens prijst hij de wijze waarop de Volkenaars hun probleem onder zijn aandacht hebben gebracht. „Wat ik hier meemaak heb ik in mijn rijke carrière als vakbondsman en bewindsman nog nooit meegemaakt.” Applaus.

Als hij de Schakel verlaat passeert hij een kinderwagen met daarop een spandoek met de tekst: Ook dit knaapje wil graag in Volkel wonen.

    • Guido de Vries