Tyler Brûlé bestaat (en Kim Jong II nog steeds)

Tyler Brûlé bestaat! Veel lezers van de Financial Times menen, zo bleek uit de ingezonden brieven, dat de schrijver van de, helaas sinds kort gestopte, geestige column ‘The Fast Lane’ zich een artiestennaam had aangemeten. Ook zou hij zijn opzichtige belevenissen in de krokodillenleren wereld van stylingsessies, vernissages en intercontinentaal vliegverkeer wekelijks van anderen bij elkaar hebben geleend, zo niet helemaal uit zijn gemanicuurde duim hebben gezogen. Maar het is hem echt: Brûlé is hoofdredacteur van het Britse maandblad Monocle (€ 10), waarvan de maartuitgave (nummer 1 van jaargang 1) sinds kort in de kiosk ligt.

Als je afgaat op de advertenties van vooral modehuizen, luxe hotelketens en horlogedynastieën zou je denken dat het hier de zoveelste glossy met een feminiene signatuur betreft, maar schijn bedriegt. Er veel aandacht voor economische zaken à la The Economist en voor hedendaagse sleepbootontwerpen: mannenaangelegenheden. Verder is er een uitgebreide coverreportage over de Japanse marine en de maritieme krachtverhoudingen in de driehoek met China en Noord-Korea.

Ook in het maartnummer van The New York Review of Books (€ 7,99) figureert Noord-Korea prominent in de vorm van een uitputtende bespreking van drie, net uitgekomen standaardboeken over het failliete, ridicuul stalinistische land, dat volgens kenners allang op de vuilnisbelt van de geschiedenis had moeten liggen.

Het Amerikaanse Foreign Policy (€ 12,49) besteedt in de maartuitgave aandacht aan het kluizenaarsland. Dat heeft te maken met het Zeslandenoverleg dat in februari resulteerde in een diplomatiek vergelijk over het Noord-Koreaanse kernprogramma. In plaats van de hele tijd ,,een vuist te schudden” naar het regime van Kim Jong Il, zo stelt de Australische Koreakenner Andrei Lankov, moeten de VS de Noord-Koreaanse onderdanen stiekem de instrumenten krijgen om de Geliefde Leider en kliek te wippen. Een nobel streven, zij het dat de praktijk (zie de Irakezen onder Saddam Hoessein) soms anders lijkt uit te pakken.

En in het maart/april nummer van Foreign Affairs (€ 11,99), huisblad van de deftige Amerikaanse Council on Foreign Relations, ontbreekt Noord-Korea evenmin. Een Amerikaanse oud-ambassadeur in Zuid-Korea en een voormalige onderhandelaar zeggen dat de recente overeenkomst een waterscheiding betekent en dat dit succes zou moeten worden uitgebouwd tot een permanent forum voor allerlei andere Noordoost-Aziatische veiligheidskwesties. Kortom, dat is goed nieuws voor de Geliefde Leider die naar verluidt een nog duurdere smaak voor luxegoederen heeft dan, noem eens iemand, Tyler Brûlé.

Menno Steketee

    • Menno Steketee