Serviërs in Bosnië liggen dwars

De Bosnische Serviërs gaan alle toekomstige gesprekken over hervormingen blokkeren als ze niet bij voorbaat de garantie krijgen dat ze hun eigen politiemacht mogen houden.

Dat heeft premier Milorad Dodik van de Servische Republiek in Bosnië gisteren gezegd, naar aanleiding van het besluit van de internationale gemeenschap om het internationale toezicht op Bosnië met een jaar te verlengen.

De Bosnische Serviërs tekenden gisteren bij monde van Dodik protest aan tegen dat besluit. Hij zei dat de internationale toezichthouder zijn taken in Bosnië heeft afgesloten en dat een verlenging van zijn mandaat onnodig is. Dodik voegde daaraan toe dat de toezichthouder geen enkele zeggenschap heeft over de weg die Bosnië kiest in zijn streven lid van de Europese Unie te worden; hij mag zijn volmachten alleen gebruiken als het gaat om oorlogsmisdadigers, zo stelde Dodik.

Volgens de premier is de internationale Bosnië-bestuurder verantwoordelijk voor de implementatie van het vredesakkoord van Dayton. Omdat dat vredesakkoord niets zegt over de hervorming van de politie mag hij – aldus Dodik – zich met die hervorming niet bemoeien. Zijn bemoeienis, aldus de premier „zal niet worden geaccepteerd”.

Bosnië telt op dit moment twee gescheiden politiediensten – een van de Servische Republiek en een van de moslim-Kroatische federatie. De internationale gemeenschap wil in het kader van de versterking van het centrale gezag in Bosnië dat die diensten fuseren. De Bosnische Serviërs verzetten zich daartegen, hetgeen de Europese Unie ertoe heeft gebracht het overleg over de toetreding op termijn van Bosnië af te breken.

Dodik maakte gisteren een eigen politiemacht tot voorwaarde voor elk verder overleg. Als de Bosnische moslims en Kroaten en de internationale gemeenschap die voorwaarde niet accepteren „komt er geen akkoord”, zei hij.

In een reactie liet het kantoor van de Bosnië-bestuurder weten dat de internationale gemeenschap hem „volledig steunt in zijn pogingen, het herstructureringsproces van de politie voorwaarts te brengen.” (AP)