Onverwacht veel mensen suïcidaal

Ieder jaar overwegen ruim 400.000 mensen in Nederland zelfmoord. 94.000 mensen doen een poging. Dat is meer dan tot nu toe bekend was. Ook het aantal geslaagde pogingen (1.600) is onverwacht hoog.

Zelfdodingen zitten in de statistiek vaak verstopt bij verkeers-, privé- en bedrijfsongevallen. Dat schrijven onderzoekers van het Trimbosinstituut in het rapport ‘Suïcidaliteit in de algemene bevolking: gedachten en pogingen’, geschreven in opdracht van het Ministerie van volksgezondheid.

Het aantal zelfmoordpogingen zou met een vijfde kunnen dalen als psychische ziekten worden voorkomen of beter worden behandeld, schrijven de onderzoekers. Maar het is voor hulpverleners erg moeilijk om binnen de groep mensen met zelfmoordgedachten de mensen te herkennen die echt een zelfmoordpoging gaan doen. Er zijn geen kenmerken bekend om dat onderscheid te maken. De gegevens voor het rapport komen uit het Nederlandse onderzoek (NEMESIS, de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study), maar ook uit buitenlandse onderzoeken. NEMESIS was een project waarin ruim 7.000 mensen in 1996, 1997 en 1998 werden ondervraagd.

Vrouwen denken vaker aan zelfmoord dan mannen, maar het aantal pogingen ontloopt elkaar niet veel. Leeftijd en opleiding zijn niet bepalend en jongeren hebben niet veel vaker zelfmoordgedachten dan ouderen.

Er zijn wel duidelijke risicofactoren. Mensen met een psychiatrische stoornis hebben een negenmaal hogere kans op zelfmoordpogingen. Ook familieleden die zelfmoord hebben gepleegd, mishandeling in de jeugd, emotionele instabiliteit, een verbroken relatie en het niet ervaren van sociale steun zijn risicofactoren.

Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2005 1.572 mensen door zelfdoding stierven, 1.073 mannen en 499 vrouwen. In de hele bevolking sterven 11,8 mensen per jaar per 100.000 inwoners door eigen hand. Bij mannen is dat cijfer het hoogst onder 80-plussers: 27,4 per 100.000. Bij vrouwen is de leeftijd van 50 tot 60 jaar het gevaarlijkst: 9,4 zelfdodingen per 100.000.

Rectificatie / Gerectificeerd

De melding ‘16.000 pogingen slagen’ boven het artikel Onverwacht veel mensen suïcidaal (1 maart, pagina 1) is niet correct. Zoals in het artikel gemeld plegen jaarlijks 1.600 mensen zelfmoord in Nederland.