Minder snel naar opvoedingskamp

De Chinese politie mag in de toekomst wetsovertreders niet zo gemakkelijk meer naar werkkampen sturen voor heropvoeding. Dat is althans de strekking van een wetsvoorstel dat volgende week op de agenda staat van het Nationale Volkscongres, het Chinese parlement. Het wetsontwerp is bedoeld om de rechten van overtreders beter te beschermen, en om te voldoen aan internationale verdragen.

Vijftig jaar geleden gaf het Volkscongres de politie de mogelijkheid daders van relatief lichte vergrijpen (zoals kruimeldiefstal en prostitutie) naar heropvoedingskampen te sturen. Een rechter komt daar niet aan te pas. Tijdens de Culturele Revolutie hielden de kampen vrijwel op te bestaan, maar vanaf de jaren tachtig, toen de regering begon met grote anti-misdaadcampagnes, raakten ze weer vol. Ook worden de kampen gebruikt om drugsverslaafden te laten ontwennen en om verdachten in het kader van vooronderzoek op te sluiten. Volgens cijfers van het Chinese ministerie van Justitie, aangehaald in het Chinese Volksdagblad van vanochtend, hebben zo’n 400.000 mensen enige tijd doorgebracht in een van de 310 heropvoedingskampen.

De poging strengere juridische eisen te stellen aan het opsluiten in heropvoedingsinstellingen past in China’s streven zijn rechtsysteem te verbeteren. Maar dat het voorstel ook wordt aangenomen, is geen uitgemaakte zaak. Twee jaar geleden werd een soortgelijk voorstel terugverwezen door het Volkscongres. Sommigen menen dat de politie haar verstrekkende bevoegdheden moet houden en dat hoogstens achteraf rechterlijke toetsing mogelijk moet zijn. Het Hooggerechtshof vindt dat verwijzing naar heropvoedingskampen alleen bij vonnis mag. Onlangs kreeg het Hooggerechtshof de bevoegdheid terug van provinciale rechtbanken in laatste instantie te oordelen over doodvonnissen.