Merkel wil meer aandacht in EU voor christendom

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel vindt dat de christelijke achtergrond van Europa meer over het voetlicht moet worden gebracht. Zij zei dit gisteren in een toespraak voor leden van haar partij, de christen-democratische CDU.

„Als we eerlijk zijn, dragen we ons geloof vaak te weinig uit en dat maakt ons minder overtuigend tegenover anderen met andere geloofsovertuigingen en waarden”, aldus Merkel, die momenteel eveneens fungeert als roulerend voorzitter van de Europese Unie. Zij zei dat de periode van secularisatie belangrijk is geweest, maar wees er op dat het in de huidige tijd noodzakelijk is dat politici meer de nadruk leggen op hun spirituele achtergrond.

Merkel heeft er in het verleden nooit een geheim van gemaakt dat zij in de Europese Grondwet graag een directe verwijzing naar God had zien opgenomen. Dat is volgens haar wat anders dan de Europese Unie beschouwen als „een christelijke club”, zei zij gisteren. Vooral door verzet van de Franse president Chirac, een uitgesproken voorstander van een sterke scheiding van kerk en staat, is destijds geen passage over God in de Grondwet opgenomen. Premier Balkenende was bij de voorbereiding van de Grondwet ook voor een verwijzing naar de joods-christelijke wortels van Europa.

Europese politici, wetenschappers en leiders van maatschappelijke organisaties zijn eerder deze week in Brussel een actie begonnen om de Europese Unie juist te vrijwaren van religieuze invloeden. In de ‘Verklaring van Brussel’ stelden zij dat „de staat neutraal moet zijn in zaken van religie en geloof’”. De initiatiefnemers vrezen dat de Europese regeringsleiders eind deze maand, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Verdrag van Rome (waarmee de basis voor de huidige Europese Unie werd gelegd) een manifest zullen vaststellen waarin het christendom toch weer een centrale plaats krijgt.

De Nederlandse leden van het Europees Parlement, Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Sophie in ’t Veld (D66) zijn medeorganisator van de deze week begonnen actie.