Meer positieve controles, minder overtredingen

Het aantal positieve dopingcontroles onder Nederlandse sporters is vorig jaar toegenomen van 108 tot 126, terwijl er minder controles zijn gehouden. Het aantal gevallen waarbij daadwerkelijk sprake was van een overtreding is echter afgenomen tot 62. In 2005 waren dat er 64. Dat heeft de Dopingautoriteit gisteren laten weten.

In 2006 zijn in totaal 2.825 urinecontroles uitgevoerd. Een jaar eerder waren dat er 3.052. De positieve gevallen leidden in 2006 ook iets minder tot een tuchtzaak. In 2005 waren dat er 56, vorig jaar 52. In die 52 zaken – 42 mannen en 10 vrouwen – zitten ook elf gevallen waarbij werd geweigerd mee te werken aan de controle. Dit levert automatisch een positieve test op.

„Er is geen opvallende stijging of daling, maar meer gevallen bleken na een vervolgonderzoek vals alarm te zijn. Daarnaast is het zware gebruik van hormonen afgenomen. Dat geeft in ieder geval een bevredigend beeld”, lichtte directeur Ram toe.

De Dopingautoriteit heeft in 2006 7,5 procent minder controles kunnen uitvoeren wegens de fusie tussen de NeCoDo en DoCoNed. „Die fusie heeft wel wat van de organisatie gevraagd, vandaar dat er iets minder ruimte was. Maar dit jaar gaan we zeker weer meer controles uitvoeren.”

Van de controles werd 58 procent binnen en 44 procent buiten wedstrijdverband uitgevoerd. 2.211 Controles waren onderdeel van een nationaal programma betaald uit Lotto-middelen. De overige testen zijn uitgevoerd in opdracht van andere organisaties.

In de 126 ‘aanvankelijk positieve’ monsters werden 139 verschillende stoffen gerapporteerd. In 2005 waren dat 116 stoffen in 108 monsters. De grootste groep werd evenals vorig jaar gevormd door de anabole middelen, die 85 maal werden aangetroffen. In 2005 was dat nog 48 keer.

In 2006 werden hormonen of aanverwante stoffen niet aangetroffen. In 2005 was dat nog zes maal het geval. De belangrijkste groepen middelen die tot aangifte leidden, waren de anabole middelen (15x), stimulantia (13x) en cannabinoïden (12x).

Het hoogste aantal overtredingen werd geconstateerd bij leden van krachtsportfederatie (tien). De rugbybond volgt met acht. De voetbalbond is derde met vijf aangiften. Bij de wielerbond waren ook vijf gevallen, in drie zaken bleek de internationale wielrenunie een medische dispensatie te hebben verleend. (ANP)