Meer meldingen van wangedrag detentiepersoneel

Rotterdam, 1 maart. In vier jaar tijd is het aantal meldingen van integriteitsschendingen door gevangenispersoneel verdubbeld, van 64 in 2002 tot 130 in 2006. De keren dat een melding werd gevolgd door maatregelen bleef in deze periode ongeveer gelijk. Het CDA en de VVD vragen minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) om opheldering. Volgens een woordvoerder van Justitie is de toename van het aantal meldingen het gevolg van een betere registratie. Voorbeelden van integriteitsschendingen zijn seksueel misbruik, geweld, het aannemen van geschenken of ongeoorloofde afwezigheid op de werkvloer.