`Meer geld en betere plannen nodig voor milieuproblemen`

Rotterdam. Om de ambities bij de verbetering van het milieu en klimaat waar te maken, is meer geld nodig dan het kabinet wil inzetten. Bovendien zijn niet alle plannen goed doordacht. Dat blijkt uit de analyse door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Het kabinet wil onder meer een reductie van de uitstoot van CO2 met 30 procent in 2020. Dat kan volgens het planbureau ”slechts bereikt worden via sterke veranderingen in technologie, en in gedrag van burgers en bedrijven”. De nieuwe milieubelasting op vliegtickets die in het regeerakkoord staat, levert ”nauwelijks” milieuwinst op. Schiphol kan niet gelijktijdig groeien én de geluidsoverlast aanzienlijk verminderen. De kilometerprijs voor autorijden, die het kabinet in 2011 wil , levert wél grote milieuwinst op.