Kinderen lijken het meest op moeder

Jonge kinderen (tot zes jaar) lijken meer op hun moeder dan op hun vader. Jongetjes tussen twee en drie lijken wel meer op hun vader.

Dit blijkt uit een uitgebreid Frans-Brits onderzoek waarbij 209 personen hun oordeel moesten geven over de gelijkenis van 83 kinderen tussen nul en zes jaar met hun ouders. Het verschil in gelijkenis met vader of moeder van kinderen kan een erfenis van de lange evolutie van de mens zijn. Het onderzoek is gepubliceerd in het maartnummer van Evolution and Human Behavior. Dit type gelijkenis tussen ouders en kinderen is wel eerder onderzocht, maar aan die eerdere onderzoeken kleefden diverse methodologische bezwaren en ze leverden ook tegenstrijdige uitkomsten op.

Uit de studie bleek ook dat moeders bij de geboorte allemaal hun zoon op de vader vonden lijken. Als de zonen ouder werden dan een jaar vonden de meeste moeders hen juist op henzelf lijken. Bij dochters was het andersom: de gelijkenis met de vader werd niet algemeen door de moeder onderschreven, maar als ze ouder werden juist wel.

De achterliggende evolutionaire theorie is dat mannen uit de gezichtsgelijkenis afleiden of het kind in kwestie van henzelf is of van een andere man. Dat zou ook de reden zijn dat moeders vrij hardnekkig zeggen dat de baby in kwestie op de vader lijkt, ook wanneer afstandelijke beoordelaars het kind meer op de moeder vinden lijken. Dit hoeft er echter niet toe te leiden dat kinderen altijd op hun vader lijken. Als er relatief veel ‘onechte’ kinderen worden geboren kan het in de menselijke evolutie juist gunstig zijn geweest dat een kind niet lijkt op zijn echte vader. Ten minste een deel van de grotere gelijkenis met de moeder kan ook verklaard worden uit de zachtere gezichtsrondingen van vrouwen, tegenover de gemiddeld hardere kaaklijnen van mannen.