Kabinet mist nu al twee miljard op begroting

Het nieuwe kabinet staat dit jaar tot ruim twee miljard euro aan tegenvallers te wachten waarvoor de bewindslieden binnen hun eigen begroting dekking moeten vinden. Dit bedrag is veel hoger dan in het regeerakkoord is voorzien. Dit blijkt uit de financiële overzichten die de ministeries hebben opgesteld.

Het gaat om onvermijdelijke uitgaven (827 miljoen euro) en om financiële risico’s en dreigende uitgaven (1,3 miljard euro) in 2007. Dit laatste bedrag is in het regeerakkoord niet vermeld. In de volgende jaren moeten de departementen vergelijkbare overschrijdingen oplossen.

Evenals onder vorige kabinetten moeten ministeries tegenvallers bij de uitgaven binnen hun eigen begroting verwerken. Minister Bos (Financiën, PvdA) voert wat dit betreft hetzelfde beleid als zijn voorganger Zalm (VVD).

De onvermijdelijke tegenvallers hebben uiteenlopende oorzaken. Zo heeft Justitie (184 miljoen aan tegenvallers in 2007) te maken met extra kosten voor asielzoekers, brandveiligheid bij Schiphol en hogere kosten van inburgeringscursussen. VROM moet 185 miljoen aan extra uitgaven oplossen. Economische Zaken heeft extra uitgaven, aangezien vorig jaar veel meer subsidies zijn toegekend voor duurzame energie . Bij Sociale Zaken is sprake van hogere uitgaven voor onder meer de AOW doordat de levensverwachtingen hoger blijken dan geraamd. Defensie verwacht aanzienlijk hogere kosten voor de missie in Afghanistan. Volksgezondheid staat een mogelijke tegenvaller van 971 miljoen te wachten.