GroenLinks stuit op grenzen milieuambities in hoofdstad

GroenLinks-wethouder Marijke Vos wil van Amsterdam een schone stad maken. De VVD was bang voor ingrijpende maatregelen, maar dat valt mee. „Het zijn vooral praatplannen.”

Midden op straat staat een verkeersregelaar druk te gebaren. Af en toe blaast hij stevig op een fluitje, om boven de harde wind uit te komen. Het maakt geen indruk. Links en rechts raast het verkeer langs hem heen. Auto’s toeteren, om aan te geven dat hij in de weg staat. Fietsers die hij naroept, doen alsof hij niet bestaat.

De verkeersregelaar staat midden op de Jan van Galenstraat. Eén van de smerigste straten van Amsterdam. Dat komt vooral doordat aan het begin van de straat het Foodcenter zit, een distributiecentrum waar vrachtwagens af en aan rijden. Al jaren wordt er gesproken over verplaatsing.

Amsterdam heeft na Rotterdam het grootste aantal wegen dat niet voldoet aan de Europese luchtkwaliteitsnormen, 52 in totaal. Maar in 2010 zal de stad stukken schoner zijn, zei milieu-wethouder Marijke Vos (GroenLinks) bij de recente presentatie van het Milieubeleidsplan 2007-2010.

In het plan staan verschillende maatregelen onder de titel ‘Amsterdam duurzaam aan de top’. In 2015 moet Amsterdam een CO2 neutrale gemeente zijn. Zo zal Amsterdam onder meer nieuwe zuinige en schone auto’s aanschaffen voor de eigen diensten en krijgen de bestaande auto’s roetfilters. Een andere maatregel is om een kwart miljoen oude huizen van dubbel glas te voorzien. Daarnaast komt er een autoloze zondag.

„Symboolpolitiek”, noemt VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg dat pakket aan maatregelen. „Het zijn vooral praatplannen.” Toen GroenLinks in het Amsterdamse college van B en W kwam, dacht Van der Burg dat er allerlei verboden zouden komen. Dat valt mee. De parkeertarieven zijn niet aangepakt en er is niet overal eenrichtingsverkeer ingevoerd. De VVD hoor je niet klagen. „Maar ik denk niet dat een GroenLinkser hier vrolijk van wordt.”

Dit college doet een heleboel goede dingen, zegt Barn Geurts, milieuwoordvoerder van GroenLinks in de Amsterdamse raad. Maar ja, zegt hij, het grootste probleem blijft het autoverkeer in de stad. De parkeertarieven omhoog schroeven? Zo makkelijk is dat niet. „De stad op slot zetten, heeft ook geen zin.”

Joris Wijnhoven van Milieudefensie zegt dat de gemeente allerlei „sympathieke maatregelen” neemt. Maar het schiet niet echt op, zegt hij. Als voorbeeld neemt hij het Foodcenter aan de Jan van Galenstraat. Hij woont er zelf tegenover. Dat distributiecentrum moet de stad uit, zegt hij, maar het gebeurt maar niet.

Als je dat soort maatregelen niet neemt, hebben de „sympathieke” ook weinig zin, aldus Wijnhoven. Wat in de stad gebeurt, wordt daarbuiten ongedaan gemaakt door nieuwe infrastructuur. „De gemeente wil de wegen verbreden, legt nieuwe kantoren aan, waar weer auto’s naar toe gaan. En Amsterdam wil een tweede Coentunnel.”

Die besluiten waren al genomen, zegt GroenLinks-raadslid Geurts. Bovendien, als je in het college zit, moet je concessies doen, zegt hij. Dat bleek begin dit jaar. GroenLinks probeerde de proef met verwarmde terrassen tegen te houden, maar coalitiegenoot PvdA was voor. En dus mag een aantal cafés volgende winter de terrassen verwarmen. Geurts: „Tja, daar breek je een college niet op.”

    • Tom Kreling