Gevangenispersoneel vaker in de fout

DEN HAAG. Het aantal meldingen van `integriteitsschendingen` door gevangenispersoneel is in vier jaar tijd verdubbeld. Onder `integriteitsschending` valt onder meer seksuele intimidatie, het aannemen van geschenken en ongeoorloofde afwezigheid op het werk. In 2002 lag het aantal meldingen op 64, in 2006 waren dat er 130. Het ministerie van Justitie bevestigde gisteren deze cijfers naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws. Het CDA en de VVD vragen minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) om opheldering. Justitie schrijft de stijging toe aan een betere registratie. In 2002 is het Bureau Integriteit & Veiligheid begonnen, dat voorschrijft wanneer wangedrag moet worden gemeld en ook zelf onderzoek instelt.