Bill Clinton gelooft in Rotterdam als schone stad

Rotterdam wil samen met Bill Clinton de uitstoot van CO2 op ambitieuze wijze terugdringen. Maar zolang het Weena de vieste straat van Nederland is, is dat doel nog heel ver weg.

Rotterdamse haven wil af van dieselaggregaten voor schepen. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold rotterdam maashaven schipper controleert electriciteitskabel foto rien zilvold Zilvold, Rien

Bij Bill Clinton, oud-president van de Verenigde Staten, heeft Rotterdam een streepje voor. Clinton heeft een project opgezet (het Climate Initiative) waarbij veertig wereldsteden samenwerken om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Rotterdam is als enige Nederlandse stad uitgenodigd om toe te treden. Burgemeester Opstelten sprak tijdens een bezoek van Clinton in december de wens uit dat zijn stad zich in 2025 World Capital of CO2-Free Energy mag noemen.

Mooie woorden, vindt Milieudefensie, maar om die doelstelling te bereiken, moet de huidige CO2-uitstoot in de stad gehalveerd worden. Nog vorige maand zette de milieuorganisatie Rotterdam voor het tweede opeenvolgende jaar bovenaan de lijst met meest vervuilde straten van Nederland. Op 76 doorgaande wegen overschrijdt de concentratie stikstofdioxide de Europese toegestane norm.

In een reactie liet milieuwethouder Lucas Bolsius (CDA) weten dat Rotterdam in werkelijkheid al 131 vervuilde straten telt. Dat cijfer staat in de nog te openbaren Luchtkwaliteitsrapportage over 2005. Bolsius deelt de zorgen, maar wijst er ook op dat Rotterdam „het logistieke knooppunt van Nederland is, met zware industrie in de omgeving en veel verkeer in de stad”.

Raadslid Arno Bonte van GroenLinks spreekt van „een alarmerende situatie”. „Luchtvervuiling maakt meer slachtoffers dan terrorisme. Jaarlijks overlijden er in de regio Rotterdam 1.600 mensen vroegtijdig als gevolg van de slechte luchtkwaliteit.”

Bonte vindt dat de gemeente te weinig doet aan het terugdringen van het autoverkeer in de (binnen)stad. Zijn partij, die vandaag een plan (‘GreenValley aan de Maas, Rotterdam klimaatneutraal in 12.000 dagen’) presenteert, pleit in de meest bedreigde delen van de stad voor een spitsverbod voor dieselauto’s en -vrachtwagens. Ook moeten er hogere parkeertarieven komen voor vervuilende wagens.

Zeven miljoen euro trekt de gemeente Rotterdam tot 2010 jaarlijks uit voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Concrete maatregelen zijn onder andere het aanpassen van het gemeentelijk wagenpark, uitbreiding van het aantal ‘groene golven’ op hoofdroutes, zodat auto’s niet hoeven stil te staan voor stoplichten, en de inzet van schoolbussen.

Obstakel bij de milieuambities is de Rotterdamse haven, die geldt als een grote vervuiler. Het havenbedrijf is bezig met het aanleggen van vaste stroomvoorzieningen voor schepen, die nu nog langs de kade zelf stroom opwekken op een eigen dieselaggregaat. Daarnaast wordt in de haven gewerkt aan de opvang van koolstofdioxide (CO2) voor eventueel hergebruik.

En hoe verhoudt het actieplan voor het terugdringen van uitstoot zich tot de voorgenomen bouw van twee grote autobaantunnels, zowel ten noorden (Stadhoudersweg) als ten zuiden (Vaanweg-Pleinweg) van de Nieuwe Maas? „Tunnels bevorderen de doorstroom van het verkeer en daarmee de luchtkwaliteit”, zegt wethouder Jeannette Baljeu (Verkeer en Vervoer, VVD). „We willen onze goede bereikbaarheid behouden, maar nemen ondertussen ook de noodzakelijke milieumaatregelen.”

    • Mark Hoogstad