Bezuinigingen kosten politie 1.500 banen

De politie levert de komende jaren 1.500 formatieplaatsen in. Dat blijkt volgens de raad van hoofdcommissarissen uit doorrekening van het regeerakkoord. Het gaat om een bezuiniging van 130 miljoen euro.

Volgens de raad van hoofdcommissarissen zijn dit de consequenties van twee bezuinigingsoperaties die het kabinet voorstaat.

Een woordvoerder van het minister noemt het een „zeer ernstige misvatting” om ervan uit te gaan dat de bezuiniging ten koste moet gaan van personeel. Bezuinigingen kunnen ook door verbetering van de bedrijfsvoering behaald worden, zegt de woordvoerder.

Volgens de Rotterdamse korpschef A. Meijboom, voorzitter van de raad van hoofdcommissarissen, is dat maar ten dele mogelijk. „Dertig miljoen euro kan daarmee nog worden terugverdiend, maar de rest van het bedrag gaat voornamelijk op aan personeel.” Tachtig procent van het politiebudget gaat op aan personeelskosten, aldus Meijboom.

In het regeerakkoord is naast een efficiencykorting voor de politie van 100 miljoen euro, 31 miljoen euro aan korting opgenomen voor het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Politieacademie. Dat leidt volgens Meijboom tot stagnatie van de instroom van nieuwe agenten, „terwijl die instroom juist noodzakelijk is om te kunnen groeien”.

Bij het KLPD, waar onder meer de Nationale Recherche deel van uitmaakt, verdwijnen volgens Meijboom 450 van de 4.600 formatieplaatsen. „Dat heeft extra belasting van de regiokorpsen tot gevolg. Die maken gebruik van de ondersteunende diensten die het KLPD levert en moeten dat straks in eigen huis oplossen. Omdat er ook landelijk formatieplaatsen onder druk staan, kun je zeggen dat de politie op deze manier dubbel wordt gepakt.”

De personele consequenties voor de politie kunnen volgens Meijboom niet worden gecompenseerd uit het extra bedrag van 400 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor investeringen in de veiligheidsketen. „Dat bedrag is bedoeld voor nieuw beleid Maar je kunt dergelijk beleid niet ‘aan de rechterkant’ willen opbouwen terwijl je ‘aan de linkerkant’ compensatie moet zoeken voor terugloop in personeel.”