Bezuinigingen bij politie

. De politievakbond ACP vindt de bezuinigingen van het kabinet op de politie te zwaar. Volgens voorzitter Gerrit van de Kamp zouden naast de afgesproken bezuiniging van 100 miljoen euro op het politieapparaat, enkele honderden banen moeten verdwijnen. De voorstellen van het kabinet komen neer op een extra bezuiniging van 21 miljoen euro op het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), aldus de politievakbond. Dat zou een verlies van circa 450 banen zijn. Voor de Politieacademie zou het gaan om een bezuiniging van circa 10 miljoen. Dat zijn ongeveer 100 banen. Het KLPD weigert te reageren op de cijfers, totdat het kabinet een definitieve beslissing heeft genomen. (ANP)