Asbest op erf: geld voor patiënt

Het bedrijf Eternit uit Goor moet een schadevergoeding betalen aan een man die door asbestcementafval op het erf van zijn ouderlijk huis mesothelioom (long- of buikvlieskanker) heeft opgelopen. Dit heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald.

Het is voor het eerst dat iemand die ongeneeslijk ziek is geworden door asbest in het milieu door een rechter in het gelijk is gesteld. Advocaat B. Ruers spreekt van „een doorbraak”. Eerder zijn schadeclaims toegewezen van (oud-)werknemers, hun familieleden en consumenten met mesothelioom.

Het erf van het ouderlijk huis van het 45-jarige slachtoffer uit Wierden was in 1967 met asbestcementafval verhard. Eternit deelde dit afval in de jaren zestig en zeventig gratis uit aan particulieren en gemeenten waardoor veel wegen en boerenerven rondom de fabrieken in Harderwijk en Goor met asbest zijn vervuild. In tegenstelling tot de rechtbank in Almelo stelt het gerechtshof dat Eternit in 1967 op basis van wetenschappelijke publicaties had kunnen weten dat dit riskant is. Wie op de wegen rijdt, loopt of speelt kan asbestdeeltjes doen opstuiven en deze inademen. „Aan dat besef heeft het ten onrechte bij Eternit ontbroken”, stelt het gerechtshof. Eternit had de uitgifte moeten staken, vooral omdat er geen goede reden voor was en het bedrijf geen zicht had op wat met het afval gebeurde. Inmiddels is een begin gemaakt met de sanering van de vervuilde wegen in en rond Goor en Harderwijk.

Eternit moet de Wierdenaar 35.000 euro betalen als voorschot op een nog nader te bepalen schadevergoeding. Een landelijke regeling is in de maak waarbij slachtoffers van asbestwegen een tegemoetkoming van 16.000 euro krijgen. Voor mensen (en hun familieleden) die door hun werk mesothelioom hebben opgelopen, bestond al zo’n regeling.