8 een feuilleton uit 1996-2000

J.J. Voskuil:Het Bureau

Reeks in zeven delen, deel 1: 777 blz, € 15,00

‘Met zijn roman over het dagelijks leven van de gebureaucratiseerde mens, gesitueerd in de context van een wetenschappelijk instituut, heeft J.J. Voskuil diezelfde wereld niet alleen in literaire maar in dit geval ook in praktische zin getransformeerd. De macht van het woord die dingen doet veranderen: ziehier de magie van een meesterwerk. Het originele bureau van de directeur van het Meertens Instituut siert als een identiteitstotem de hal van het nieuwe gebouw. Door de roman van oud-medewerker Voskuil is het onvervreemdbaar erfgoed geworden.’

onderzoeker aan het Meertens Instituut dat model stond voor het A.P.-Beerta Instituut uit het boek

    • Gerard Rooijakkers