Tuinders beboet voor lichtvervuiling

Het Regionaal Milieu Team (RMT) van het politiekorps Haaglanden heeft vanmorgen in het Westland 54 boetes uitgedeeld voor ‘lichtvervuiling’ door kassen.

Volgens het Platform Lichthinder zijn kassen in Nederland verantwoordelijk voor 44 procent van het omhooggestraalde licht. Tuinders zijn verplicht hun kassen ‘s nachts goed af te schermen. Bij de controle van het RMT vanochtend varieerden de hoogtes van de boetes tussen de duizend en tweeduizend euro.

De lichtvervuiling van de kassen is relatief makkelijk te verhelpen: als de bovenkant wordt afgeschermd met doeken is het probleem verholpen. Twee jaar geleden beloofde de Land - en Tuinbouworganisatie LTO de uitstraling binnen drie jaar met 85 procent terug te brengen.

In Nederland is volledige duisternis steeds schaarser. De Gezondheidsraad concludeerde in 2002 dat buitenverlichting, via stress en in combinatie met andere stressfactoren in de leefomgeving, op den duur kan leiden tot aantasting van de gezondheid.