Tekort 32 miljoen werknemers dreigt

De Europese Unie krijgt in 2050 te maken met een tekort van bijna 32 miljoen werknemers, indien de lidstaten hun arbeidsmarktbeleid niet aanpassen. Het dreigende werknemerstekort kan worden voorkomen door het stimuleren van de arbeidsimmigratie.

Dat concludeert SEO Economisch Onderzoek, een aan de Universiteit van Amsterdam gelieerd onderzoeksbureau, in zijn vandaag gepubliceerde rapport Mind the gap. SEO heeft zestien grote economieën in de EU onderzocht.

In 2005 waren in de gehele EU 194 miljoen mensen werkzaam, oftewel 63 procent van alle inwoners in de werkzame leeftijd tussen 15 en 64 jaar. Het absolute aantal werkenden zal de komende decennia vooral afnemen door de vergrijzing. Daarnaast spelen lage geboortecijfers een rol, aldus SEO.

Nederland zal relatief weinig effect ondervinden van deze ontwikkelingen. Ons land zal in 2050 een tekort hebben van 274.000 werknemers, 3 procent van de circa 8 miljoen werkenden in 2005.

De landen die, vergeleken met hun huidige aantal werkenden, de grootste tekorten zullen krijgen zijn Tsjechië, Italië en Portugal. De grootste absolute tekorten dreigen in Duitsland, Italië en Spanje.

Een mogelijke oplossing schuilt in extra arbeidsimmigratie, aldus SEO. Immigranten moeten dan wel „de vaardigheden leveren waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft”, aldus het rapport. Tijdelijke migratie „zou ook moeten worden overwogen”.

De bevindingen van SEO sluiten aan op een vorige week uitgebracht advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER wil meer kennismigranten naar Nederland halen door het vereenvoudigen van toelatingsprocedures.

Drie landen – Zweden, Luxemburg en Ierland – zouden in 2050 juist een werknemersoverschot hebben, bij hun huidige, relatief hoge immigratiecijfers.

Het rapport ‘Mind the Gap’ van SEO staat op www.seo.nl