Samenstelling Raad van State geen pijnpunt

Leo Platvoet levert (terecht) kritiek op de Raad van State omdat deze een rechtsprekende met een wetgevingsadviserende taak combineert (Opiniepagina, 12 februari). Maar er was ook nog een andere gedachte die hij aanstipte. De personele samenstelling van de Raad van State zou het een niet-democratisch gelegitimeerd instituut maken. Dat lijkt op de kritiek die op het Britse House of Lords wordt geleverd. Maar in een democratie vloeit de wijze van samenstelling van een instituut voort uit de taak die het vervult. In de praktijk draagt de Raad van State zijn eigen leden voor, waarna het kabinet (steunend op een meerderheid in de Tweede Kamer) automatisch benoemt. Dit garandeert een onafhankelijk optredend instituut. De Raad van State vervult zijn wetgevingsadviserende taak goed, net zoals de Lords dat trouwens doen.

Als de rechtsprekende taak van de Raad wordt afgesplitst, zoals ook d`Oliveira op dezelfde pagina bepleit, dan hoef je verder niet te sleutelen aan de wijze van samenstelling.

    • Gijsbert ter Kuile Tutor
    • Promovendus University College London