quiz

De totale consumptieve schuld in Nederland bedroeg eind 2006 24,9 miljard euro, zo becijferde het Centraal Bureau voor deStatistiek. De totale consumptieve schuld is de som van rood staan en geleende bedragen (minus hypotheek).

Hoeveel bedroeg de consumptieve schuld per huishouden?

A) 1.000 euro

B) 2.300 euro

C) 3.500 euro

D) 4.500 euro