NVM: transparanter woningaanbod

NVM: transparanter woningaanbod

Den Haag. Makelaarsvereniging NVM belooft meer transparantie in het woningaanbod in Nederland. De marktleider zet de naleving van de mededingingswet nadrukkelijker op de agenda. Een voorlichtingscampagne moet de NVM-leden bewuster maken van de mededingingsregels. „Dit is een stap in de goede richting”, zei de NMa gisteren. De karteltoezichthouder besloot de naleving van de mededingingsregels door de NVM onder de loep te nemen na klachten over vermeend misbruik van de machtspositie van de vereniging.

(ANP)