‘Meer geld nodig voor milieubeleid’

Om de ambities bij de verbetering van het milieu en klimaat waar te maken, is meer geld nodig dan het kabinet daarvoor nu uittrekt. Bovendien zijn de plannen niet allemaal goed doordacht.

Dat blijkt uit de analyse door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) van het voorgenomen milieubeleid van het kabinet. Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer hadden om zo’n analyse gevraagd.

Het kabinet wil onder meer een reductie van de uitstoot van CO2 met 30 procent in 2020. Zulke streefwaarden kunnen volgens het planbureau „slechts bereikt worden via sterke veranderingen in technologie, en in gedrag van burgers en bedrijven”.

Het planbureau heeft op een groot aantal punten kritiek op het regeerakkoord. Zo levert een nieuwe milieubelasting op vliegtickets „nauwelijks” milieuwinst op. Het aantal passagiers dat op Schiphol opstapt zal dalen, maar deze daling zal teniet worden gedaan door een toename aan overstappende passagiers en vrachtvervoer.

Veel effectiever is volgens het planbureau de handel in emissierechten door de luchtvaartsector, zoals de Europese Commissie wil invoeren. Daardoor zal de uitstoot van CO2 door vliegtuigen in Europa met 10 tot 15 procent dalen in vier jaar tijd. Over Schiphol schrijven de onderzoekers „dat het niet mogelijk is om gelijktijdig Schiphol te laten groeien, én de bestaande nomen te handhaven in het binnengebied nabij Schiphol én de geluidsoverlast in het buitengebied aanzienlijk te verminderen. De in het regeerakkoord gemaakte keuze zal beperkingen inhouden voor de omvang van het vliegverkeer.” Het verplaatsen van vluchten naar Lelystad, zoals het kabinet wil, is wél nuttig, omdat er minder mensen in Flevoland wonen en de geluidhinder „per saldo” kleiner is.

De kilometerprijs voor autorijden, die het kabinet in 2011 wil invoeren, levert grote milieuwinst op. Maar de gewenste groei van het treinverkeer met jaarlijks 5 procent is op langere termijn „niet haalbaar”, aldus de analyse.